Spel

Belang van spelen Spel is een belangrijnke taal van kinderen. In spel kunnen gevoelens worden geuit En nare ervaringen worden verwerkt. Spelen maakt kinderen slimmer, Het stimuleert de ontwikkeling van het brein. In spel leren kinderen om zich in te leven in anderren. Sociale vaardigheden worden verbeterd. Spelen verlaagt stress. Het bevordert zelfcvertrouwen, motorische vaardigheden, wilskracht, onderzoekingsdrang, creativiteit en geluk. Een mooie video gemaakt door Gea Knol https://youtu.be/BoIxBzTXOPA

0 Reacties

Kijken zonder oordeel. Ik heb een conifeer in mijn voortuin staan als afscheiding. Als ik thuis kom dan zie ik hem van een afstandje al staan. Het is geen mooie connifeer maar hij doet wat hij moet doen. Hij is groen en het laat zien waar mijn tuin begint. Maar als je dichterbij komt dan valt je wat op. Het lijkt of er nog een andere struik in mijn conifeer groeit. En ja hoor hoe dichter je bij komt zie je grotere bladen en zelf trosjes druiven hangen. In mijn conifeer zit een druiven struik. De klimplant heeft zich door de hele conifeer heen verweven.  Ik denk dat daardoor…

0 Reacties

Praten we alleen over het gedrag wat we zien of kijken we naar de gedachten en het gevoel wat er onder ligt.

Praten we alleen over het gedrag wat we zien of kijken we naar de gedachten en het gevoel wat er onder ligt.  In de trainingen die ik geef vertel ik altijd iets over de cognitieve driehoek.  We zien altijd het gedrag maar vragen we ons wel eens af waarom iemand dit gedrag vertoond?  Als je een kind kunt helpen om hun gedrag te gaan begrijpen moet je je wel richten op de gevoelens en gedachten die onder het gedrag liggen.  Als een kind gedrag laat zien wat niet helpend is voor hem of haar kun je de cognitieve driehoek erbij pakken. Heel vaak gebruiken we allerlei consequenties maar leren…

0 Reacties

De impact van de netwerken op het dagelijks leven van het pleegkind.

Aan het begin van 2019 wil ik graag stil staan bij het grote netwerk van de kinderen. Wie zijn er betrokken, en waar hebben de kinderen allemaal mee te dealen. Voor mij is het weer goed om bewust te zijn van de plek die de kinderen innemen. Waar wordt er een appèl gedaan op hun  loyaliteit. Wie trekken er allemaal aan hun en waar worden ze mee beïnvloed. Meestal is hun systeem zo groot dat er meerdere opvoed stijlen met elkaar botsen. Dat vraagt wat van het pleegkind en pleegouder. Netwerk van het kind. Het pleegkind woont in een pleeggezin en heeft zijn eigen ouders ook nog. Opa’s en…

0 Reacties

Video interactie begeleiding.

Wat is Video-interactiebegeleiding? Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Er worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken ouders. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind. Waar ligt de focus…

0 Reacties

Privacy dilemma van een gezinshuisouder.

De therapeut kijkt me aan een zegt: ‘ik  kan je niks meedelen over hoe het gaat en wat we doen, ik zal dit eerst met Pim 13 bespreken en dan kunnen we kijken wat we met u delen’’. Daar zit ik dan gezinshuisouder van Pim 13. Verzorgen 24/7  per dag, breng en wacht elke week een uur in de wachtkamer als Pim therapie heeft.  Dan vraag ik mij vertwijfeld af hoe we tot een goede samenwerking kunnen komen. Hoe kunnen wij opvoeding/school/therapie tot een eenheid maken waardoor we in een samenwerking terecht komen waar we allemaal Pim kunnen helpen in zijn leefwereld. Ik vraag me regelmatig af of we…

0 Reacties

Tips voor een trauma sensitief begin van het schooljaar

Beste leerkrachten,gezinshuisouders en pleegouders. Het schooljaar gaat weer van start. Ook de kinderen met een traumatische ervaring komen je klas weer binnen. We willen graag lesgeven maar we zien op tegen het gedrag wat ze vertonen. Hierbij twee  belangrijk tips om het lesgeven te laten slagen. Ben je pleegouder of gezinshuisouder. Tip een leerkracht. Plaats in de klas. In het begin van het schooljaar is het altijd even weer zoeken. Waar laat ik de kinderen zitten. Moet hij nu voor in de klas of achterin. Voor kinderen met een trauma is de plek heel belangrijk. Deze kinderen willen graag alles onder controle houden daarom is overzicht belangrijk.Ze willen alles zien en…

0 Reacties

Rouw en Verlies bij uit huis plaatsing

Ben jij een deelnemer of toeschouwer? ‘Mag ik dan bij jou’ als ik boos en verdrietig ben, maar ook ‘mag ik dan bij jou als ik het even niet meer weet’. Al deze vragen kwamen langs tijdens de korte intensieve workshops waarin het thema rouw en verlies van uithuisgeplaatste kinderen voor bij kwam. Toch was voor mij als workshopleider de laatste bijeenkomst misschien wel het heftigs, want daar spraken we nog even in een kleine groep echt door over wat het doet met kinderen als ze uit huis gehaald worden. Opeens waren we allemaal geen toeschouwer meer maar ook echt deelnemer van de workshop. En dat is juist waar…

0 Reacties

Einde van de inhoud

Geen pagina's meer om te laden