GRATIS

Ontdek Het Complete Gouden Weken Programma! 
Met deze werkvormen creëer je
een positieve sfeer in je klas.

De eerste weken van het schooljaar, waarin leerlingen elkaar leren kennen, spelletjes spelen en sociaal emotioneel betrokken zijn bij elkaar, zijn van groot belang om een positieve leeromgeving te creëren.

Het jaarlijks herhalen van kennismakingsactiviteiten en groepsactiviteiten is van essentieel belang, zelfs als de leerlingen elkaar al goed kennen. Het versterkt de relaties, bevordert samenwerking en communicatie en draagt bij aan een positieve en inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen.

Hierom wil jij het programma 'werken
aan een positieve groepssfeer' hebben... 

Voordeel 1

De eerste weken bieden de gelegenheid voor leerlingen om elkaar beter te leren kennen.

Voordeel 2

De eerste weken bieden een kans om te praten over hun verwachtingen, zorgen en doelen. Door middel van groepsdiscussies en activiteiten kunnen leerlingen hun gevoelens delen.

Voordeel 3

Moedig samenwerking en teamwerk aan in de klas. Werk met projecten waarbij kinderen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Download nu gratis jouw boek en krijg mee grip op je groep.

Door middel van kennismakingspellen kunnen leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden, interesses en persoonlijkheden.

Kennismakingspellen bieden leerlingen de kans om hun sociale en emotionele vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen

Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen, begrip en een gevoel van gemeenschap binnen de groep.

Kennismakingspellen helpen om het ijs te breken tussen leerlingen die elkaar misschien nog niet goed kennen.

boek groepsdynamica

Routines

Routines zijn herhaalde handelingen, procedures of activiteiten die op regelmatige basis worden uitgevoerd. Ze bieden structuur, voorspelbaarheid en organisatie in ons dagelijks leven.
In het onderwijs zijn routines van essentieel belang. De   leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze kunnen verwachten. 

>