Inhibitie = Remming of onderdrukking van bijvoorbeeld een impuls.   Ik las het volgende wat ik heel erg mooi vond

We reageren wat er in ons opkomt. Als je dan er voor kiest om te remmen wacht je even en sta je stil. Je hebt even een pauze voordat je reageert. En dan kun je nadenken over de gevolgen van je handelen. Hierdoor maak je minder fouten. 

Je ziet in de klas kinderen die snel reageren op wat er gebeurt in de klas. Ze hebben vaak hun woordje klaar.  Je kunt ze leren om deze impulsen beter te beheersen. Dit kan o.a. door het spel:

Getallen pakketje

Doel: Kun je je inhouden om niet elke keer een kaartje te willen pakken.

Je hebt kaartjes van 1 t/m 30 uitgeprint voor je op tafel liggen. Het spel speel je met 2 of 3 leerlingen. Eén leerling pakt de 30 kaartje op en schut ze goed door elkaar. Dan gooit hij/zij de kaartjes 1 voor 1 op tafel. Je mag alleen de kaartjes pakken die onder de 10 zijn. De leerlingen die de kaartjes gaan pakken leggen hun hand op tafel. Pakken ze toch het kaartje of komt hun hand omhoog noteer/onthoud je dat. Probeer zo min mogelijk je handen te bewegen of een fouttief kaartje te pakken. 

Dus hij gooit 14, 10,16,9 dan mag je die pakken.

Differentiatie:
– Je mag getallen pakken tussen de 10-20
– Je mag getallen pakken tussen de 20-30
– Je mag alleen de oneven getallen pakken.
– Je mag alleen de getallen pakken die in de tafel van 3 zitten.