Klasindeling

Waar laat je je leerlingen zitten in het lokaal.

Het is belangrijk om kinderen met een verhoogde stressreactie of een getraumatiseerde kind aan een tafel te zetten waar ze maximaal overzicht hebben op wat er in de ruimte gebeurt. Zo hoeven ze niet bang te zijn voor onverwachte aanrakingen. Ook geeft hen dit een gevoel van veiligheid.

Dit kan door de leerling neer te zetten op een plaats waar:

  • Niemand achterlangs hoeft te lopen
  • De leerling met de rug tegen de muur te zetten
  • Ze naast een rustige leerling te zetten
  • Aan de buitenkant of rand van de groep te plaatsen
  • Duidelijke looplijnen en makkelijk om even uit de groep te gaan. 
  • Beperk het aantal spullen op je tafel

Als je leerlingen vaker wilt wisselen van groepje laat je het kind wat overzicht en veiligheid nodig heeft opdezelfde plek zitten maar wissel je de rest van het groepje.

Vrienden leren meer van elkaar dan niet vrienden.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met gedragsproblemen baat kunnen hebben bij een ‘buddy’ in de klas (Van den Berg et al., 2018). Deze buddy lag goed in de groep, was populair en sociaal sterk, en liet ook meer gewenst en helpend gedrag zien. De leerling met probleemgedrag en de buddy gingen elkaar aardiger vinden en het externaliserend probleemgedrag verminderde.

Kies voor groepjes: meer overleg en samenwerkingsmogelijkheden.

Rijen: meer rustige sfeerr en meer focus te krijgen. Lijkt meer te werken als kinderen al snel afgeleid zijn.

Flexibele werkplekken creeeren zodat de kinderen kunnen kiezen. Staan,rust enz. Maak met het kind afspraken wanneer hij op een andere plek mag gaan zitten.

https://www.leraar24.nl/2624348/klasindeling-beinvloedt-sociale-dynamiek/

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/is-klasinrichting-van-invloed-op-leerprestaties