André Training Stress

Wie ben ik

Jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met kinderen en jongeren in de sloppenwijken van Brazilië.  De strijd om het bestaan en doorzettingsvermogen om hun leven vorm te geven heeft mij geraakt en gevormd. 

In ons gezinshuis heb ik  ervaren hoe het is om met kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt samen te leven. Praktijk en theorie kwamen steeds meer samen.

Als leerkracht wil ik de leerling zien zoals ze zijn. Wat hebben ze nodig en hoe kan ik ze helpen om hun gedrag te begrijpen en daar mee om te gaan. Zodat het leren kan gaan stromen.

Door mij verder te ontwikkelen in het trainen van teams en het spreken voor groepen probeer ik de kennis over te brengen.

Ik geniet van het moment dat je inziet dat het objectief kijken naar de ander je ruimte geeft om met hem om te gaan. Als we leren en begrijpen dat we gedrag zien maar dat er nog een hele wereld onderzit.