“Ik wist voor deze cursus niet hoeveel invloed trauma op een kind kan hebben. Maar ook niet op het leven in mijn gezin. Het hele gezin heeft last van zijn gedrag. Hoe moet ik met zijn boze buien omgaan?. Wat bij een ‘gewone’ opvoeding werkte werkt bij hem niet. Door de cursus ben ik anders naar de jongen gaan kijken en beter voor mijzelf gaan zorgen”

 

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders leert ouders beter te communiceren met hun kind, leert ze vaardigheden en technieken om het gedrag en de opvattingen van hun kind te veranderen en leert ze manieren om de stress van het opvoeden van een getraumatiseerd kind te verminderen. De training bestaat uit acht modules.

 

  1. kennismaking
  2. verschillende soorten trauma
  3. begrijpen van de effecten van trauma
  4. een veilige omgeving creëren
  5. omgaan met gevoelens en gedrag
  6. verbinding en herstel
  7. hoe je een pleitbezorger voor je kind wordt
  8. voor jezelf zorgen.

We maken gebruik van een handboek: ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders’. Dit boek bevat werkbladen om deelnemers te helpen nieuwe inzichten concreet te maken voor hun eigen situatie. In dit handboek is aandacht voor het toepassen van de kennis en vaardigheden in de praktijk, vooral over helpen bij het omgaan met emoties en gedrag. Tot slot zijn er bronnen toegevoegd waar deelnemers meer kunnen zien en lezen over diverse onderwerpen uit de training

Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur.
Deze training wordt gegeven door 2 trainers.