veerkracht

Veerkracht

Veerkracht gaat niet over superkrachten of uitzonderlijke, zeldzame kwaliteiten, maar over de kracht van het alledaagse.En deze alledaagse momenten kunnen een helend effect hebben op kinderen met een traumatische ervaring.

Wat is veerkracht?

Het gaat over het vermogen van iemand om na ingrijpende ervaringen terug te veren, goed te functioneren en door te groeien. Kinderen met veerkracht blijken goed in staat problemen en negatieve invloeden zodanig te verwerken dat zij hiervan in hun verdere leven niet of slechts in beperkte mate last hebben.

Veerkracht is het vermogen om gebruik te maken van eigenschappen, vaardigheden en externe bronnen die je helpen omgaan met een ingrijpende gebeurteni

Om te kunnen spreken van veerkracht moet sprake zijn van een blootstelling aan tegenslag of een ernstige bedreiging en een positieve aanpassing.

Een kind dat zich in elk contact gezien, gehoord en gesteund voelt ontwikkelt veerkracht. Ieder contact dat je als professional en als mens hebt met een kind doet ertoe en kan veerkracht versterken óf afbreken.

Veerkracht is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen kan zijn veerkracht versterken. Maar ook gemeenschappen, families en teams kunnen veerkrachtig zijn.

INTERNE EN  EXTERNE BRONNEN.

Bij veerkracht maak je gebruik van interne en externe bronnen. 
Interne bronnen zijn persoonlijke capaciteiten en vaardigheden van een mens. Zulke persoonlijke capaciteiten zijn bijvoorbeeld optimisme, het gevoel belangrijk te zijn voor anderen, een gevoel van trots op jezelf zijn.

Externe bronnen zijn bijvoorbeeld veilige ouders/verzorgers, een sociaal netwerk, een goede relatie met een betrouwbare volwassene buitenshuis, toegang tot psychische hulp en een luisterend oor.

 

Of een kind toegang heeft tot externe bronnen hangt deels af van zijn interne bronnen: een kind met goede sociale vaardigheden zal beter in staat zijn contact te maken en te houden met leeftijdsgenoten en volwassenen dan een kind dat heel verlegen of teruggetrokken is. En andersom is ook waar: een kind dat onderdeel uitmaakt van een sociaal netwerk zal makkelijker een gevoel van eigenwaarde of probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen. 

                                    Veerkracht is een dynamisch proces, dat zich in de relatie met anderen ontwikkelt.

 

BRONNEN VAN VEERKRACHT

     Interne bronnen: 

 • Acceptatie: het accepteren van jezelf, met je beperkingen en kwaliteiten.
 • Doorzettingsvermogen: kunnen doorgaan met het leven na het ervaren van nadelige gebeurtenissen.
 • Autonomie: het ervaren van een zekere mate van controle en zelfstandigheid over het eigen leven.
 • Fysieke gezondheid: kunnen omgaan met lichamelijke klachten.
 • Positieve emoties: het uiten van vreugde, dankbaarheid, sereniteit, interesse, hoop, trots, amusement, inspiratie, ontzag en liefde zorgt ervoor dat men makkelijker relaties kan aangaan.
 • Sociale vaardigheden: op een positieve manier contact kunnen maken met anderen, zodat relaties kunnen worden opgebouwd die mogelijk ondersteunend kunnen zijn.
 • Mooie herinneringen hebben: deze kunnen inspiratie geven om door te gaan, te accepteren en zijn een bron van positieve emoties.
 • Spiritualiteit: een gevoel van verbondenheid hebben met een hogere macht.

          Externe bronnen:

 • Een steunend netwerk: personen en ook dieren kunnen iemand onvoorwaardelijke liefde en verbinding laten ervaren. 
 • Activiteiten: zowel structuur als afleiding kunnen helpen om met tegenslagen om te gaan. Ook kunnen activiteiten helpen om een eigen identiteit te vormen en aan de buitenwereld te laten zien wat je kunt.
 • Een thuis: in een eigen woonplek kan iemand zich veilig voelen en rust ervaren. 

Bron: Bronnen van veerkracht bij personen met een verstandelijke beperkingFemke Scheffers, Xavier Moonen en Eveline van Vugt. 

Meer lezen over veerkracht.


Een aantal externe blog over veerkracht.

Veerkracht
augeo
Veerkracht
>