de kansen tot groei in ons leven.

Stress regulatie in het onderwijs

Een beetje stress kan zorgen voor een verhoogde alertheid, maar het positieve effect valt weg zodra de stress te lang aanhoudt of te intens is.

Ik help leerkrachten, groepen  en scholen met het verminderen van stress.

Stress school kind

(Trauma) sensitief lesgeven.

Onderschat de dag van de kleine stapjes niet.

Een leerkracht kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind.Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun leer- en/of gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en in een negatieve spiraal belanden. 

Deze manier van lesgeven en kijken naar kinderen is niet alleen fijn voor getraumatiseerde kinderen, maar ook voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels, onrustig zijn, kinderen die moeite hebben met veranderingen en/of problemen hebben met executieve functies zoals bijvoorbeeld emotieregulatie

Andre trauma training

Door wat voor bril kijk jij?

André Training Stress

Wat zit er in je koffer!

Andre Bolks training

Hoe zie je jezelf?

Lesprogramma: Stressregulatie in je groep.

Als je stress (belletje) toeneemt wat kan je dan doen?

Samen met de kinderen beleven wat stress is. Wat gebeurt er dan in je lichaam en wat kun je eraan doen. Door praktische handvatten en oefeningen leer je om beter met stress in de klas om te gaan.  En we oefenen dit met de hele groep door verschillende spelvormen.

Wat de leerkracht merkt

Ik wilde het programma van André graag gebruiken omdat we een klas kregen waar kinderen zich niet veilig voelen. 

Het effect van het weten hoe het brein werkt heeft als positieve gevolgen voor mijn groep omdat ze nu zien dat gedrag maar het topje van de ijsberg is. 

opdracht groep 8 stress

Wat leerlingen zeggen.

Je staat niet alleen als het belletje afgaat. Kim

Je kijkt allemaal door een andere bril. Joost

Hoe werkt het belletje en wat gaat er in mijn hoofd om als ik stress heb.      Jassir

Rots en water training

Je hoeft er niet sterk uit te zien om je kracht te tonen.

De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein  (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Opzoek naar een Rots en Water trainer neem contact met op. 

Sterk als het moet, zacht als het kan.

Rots en water training

Rots en Water

André Bolks

Hoe zie je jezelf?

                                                          André Bolks     /.    email : info@andrebolks.nl.    /  Tel 0610453375    /

Trauma

Trauma is een wond die een blijvende stoornis teweeg kan brengen.  Trauma wordt vaak gebruikt voor de gebeurtenis zelf in plaats van voor de gevolgen van de gebeurtenis.

ons brein

Ons brein is ingesteld op vermijden of ontvluchten, en doet er alles aan om een bepaalde situatie op de voor ons meest gunstige manier te interpreteren.  

Veerkracht

Veerkracht gaat niet over superkrachten of uitzonderlijke, zeldzame kwaliteiten, maar over de kracht van het alledaagse.

Hechting

Mensen lijden niet doordat hen iets negatiefs is aangedaan maar doordat hen iets positief is onthouden!

×
Nieuwsbrief Traumasensitief lesgeven

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.