Alegria zorg & onderwijs

Zorg en onderwijs hand in hand: Onderwijs zonder zorg gaat voorbij het kind,
zorg zonder onderwijs is een gemiste kans.

André Bolks

Had ik 20 jaar geleden maar meer geweten over het Brein dan had ik heel wat relaxter in het leven gestaan.

Ik ben  André Bolks

Twintig jaar geleden ben ik begonnen in het onderwijs. Mijn eerste ervaringen waren heftig. Het was moeilijk om orde te houden en mijn klassenmanagement was niet erg effectief. Gelukkig had ik super fijne collega's die mij erdoorheen hebben gesleept.  Mijn vraag was: hoe krijg ik veiligheid in mijn klas en leer ik het gedrag van leerlingen begrijpen.

André Bolks

Sprong in het diepe; Werken met kinderen in een sloppenwijk.

Voor Jeugd met een Opdracht zijn wij als gezin gaan werken in de sloppenwijken van  Belo Horizonte, Brazilië. Ik mocht werken met kinderen en tieners die leefden om te overleven. Hun gedrag triggerde mij, en ik bewonderde hun doorzettingsvermogen en wilskracht. Ik leerde omgaan met heftige emoties en kinderen met een sterke autonomie. Veerkracht kreeg voor mij een gezicht, en dankbaarheid vervulde mijn hart..

Wij hebben het goed, dus waarom zouden we geen kinderen in ons huis ontvangen die het minder hebben?

In ons gezinshuis leefden we samen met kinderen die heftige gebeurtenissen hadden meegemaakt. Ik werd dagelijks geconfronteerd met de effecten van traumatische ervaringen. We hebben onszelf uitgedaagd en vele momenten van video-interactie gehad. We deden zelfs mee aan een pilotproject genaamd "Hechting in Beeld", waarin we spraken over het herstel van hechting. Ik heb ervaren hoe het is om samen te leven met kinderen die traumatische ervaringen hebben gehad en heb geleerd hoe ik op een traumasensitieve manier kan opvoeden. Praktijk en theorie kwamen steeds meer samen.

Het begrijpen van mijn stressreactie heeft mij een krachtig instrument gegeven dat mijn omgang met kinderen ingrijpend heeft veranderd.

Door het lezen van het boekje "Wanneer de 'alarm' bel rinkelt" opende zich een nieuwe wereld van begrip en inzicht in mijn eigen reactiepatronen tijdens stressvolle situaties. Het was als een sleutel die me toegang gaf tot een dieper begrip van mezelf en mijn interactie met kinderen.

Stap voor stap begon ik mijn reacties te veranderen. Ik besefte dat het niet alleen ging om het gedrag van de leerling, maar ook om het herkennen van mijn eigen interne regulatie. Kon ik mezelf nog wel op een evenwichtige manier reguleren wanneer de druk hoog opliep?

Het was een proces van groei en zelfreflectie. Langzaam maar zeker leerde ik voorbij het oppervlakkige gedrag van de leerling te kijken. Ik begon het kind te zien dat achter hun boosheid schuilging, en hun frustratie werd mijn rust. In plaats van meegesleurd te worden in hun emoties, kon ik juist een stabiele en empathische aanwezigheid bieden.

Het was een prachtige transformatie. Terwijl ik mijn eigen reactiepatronen onder de loep nam en leerde beheersen, ontstond er een diepere verbinding met de leerlingen. Ik kon me beter inleven in hun ervaringen en begrijpen waar hun gedrag vandaan kwam.

Nu, wanneer de 'alarm' bel rinkelt, ben ik niet langer verloren in mijn eigen stress. Ik heb tools en inzichten verworven die me helpen om kalm te blijven en het beste in mezelf naar boven te halen. Het is een reis van voortdurende groei en ontwikkeling, waarin ik elke dag leer om een betere begeleider en ondersteuner te zijn voor de kinderen die ik zo graag help.

Met een diep gevoel van voldoening en dankbaarheid kijk ik terug op deze reis. Het begrijpen van mijn eigen stressreactie heeft niet alleen mijn professionele leven getransformeerd, maar heeft ook een positieve invloed gehad op de levens van de kinderen met wie ik werk. En dat is een geschenk dat ik koester en met trots draag in mijn hart.

Ik leef nu uit wat ik in al die jaren geleerd heb.

Ik voel een diepe betrokkenheid bij het welzijn van kinderen en leerkrachten. Het raakt me in het hart wanneer ik zie dat leerkrachten worstelen met het gedrag van leerlingen en moeite hebben om hen te bereiken. Ik zie dat ze zelf moeite hebben met het reguleren van hun eigen stress en vaak te weinig kennis hebben van de werking van het brein.

Ik wil graag mijn passie voor traumasensitief lesgeven in de praktijk brengen en delen met anderen. Het is voor mij van groot belang omdat ik geloof dat het een verschil kan maken in het leven van deze kinderen.  Ik wil mijn kennis en ervaring gebruiken om leerkrachten te helpen bij het ontwikkelen van een traumasensitieve aanpak, zodat ze effectiever kunnen omgaan met gedragsuitdagingen en de behoeften van deze kwetsbare leerlingen kunnen vervullen.

Dit heeft mij geholpen om te worden wie ik ben.


  • Meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs.
  • Zowel in het basis als in het speciaal onderwijs.
  • Video interactie begeleider en hechting in beeld gedaan
  • Met uithuis geplaatste kinderen en jongeren samen geleefd .
  • Als coach en ambulant werker gewerkt voor mensen met een trauma
  • Observeren van leerling gedrag en leerkrachten helpen om de juiste aanpak te vinden.
  • Trainen van leerkrachten op stressregulatie en traumasensitief lesgeven
  • Rots en water trainer
  • Met Kinderen in gesprek over de werking van hun brein en hoe ze zichzelf kunnen reguleren.

Waar het bij Alegria over gaat

Wij streven ernaar om leerkrachten en al het onderwijspersoneel te ondersteunen bij het begrijpen van hun eigen handelen. We willen hen helpen te leren hoe hun eigen brein werkt, evenals dat van hun leerlingen. Daarnaast willen we hen tools en inzichten bieden om zichzelf te reguleren en goed voor zichzelf te zorgen, zelfs in stressvolle situaties.

Door praktische oefeningen en zelfreflectie de leerkrachten tools in handen geven om de volgende dag anders naar hun leerlingen te kijken. Hun handelen te observeren en aan te passen aan de behoefte van hun leerlingen. Leerkrachten helpen beter voor zichzelf te zorgen, zodat ze met veel meer plezier lesgeven. En daar hebben de leerlingen ook weer profijt van.

Wat je moet weten om een betere leerkracht te worden ( 3 artikelen waarmee je snel resultaat haalt)

...
...
...

Ga nu aan de slag met [jouw onweerstaanbare weggever]

Laat me jouw begeleiden naar [belofte]

>