Video interactie begeleiding in het gezinshuis.

Ingespannen kijken we naar het tv scherm. Beelden van het theemoment, in ons gezinshuis, komen voorbij. Dan zet ze de video opname stil en kijkt ons aan. Ik zucht een keer en blijf nog wat in gedachten zitten. “Weet je wat me opvalt” begin ik aarzelend. “Hij zit niet aan tafel zijn thee te drinken”. “Hij blijft maar wat op zijn voeten balanceren en het lijkt net of hij buiten de kring staat en eigenlijk er niet bij wil horen”. De  video band wordt een klein stukje terug gespoeld. De video interactie begeleider vraagt:’kijk nog eens en wat zie je wat hij doet?”. Ik kijk en dan valt mij op dat hij wel mee doet. Hij geeft zelf antwoord op een vraag die een ander stelt zonder dat ze naar hem kijkt. ‘Het lijkt dat hij er buiten staat maar hij volgt wel alles en hij reageert’. Ik vraag hem vanmiddag of hij er misschien bij wil komen zitten.

 

Waarom video interactie begeleiding.

Als gezinshuis hebben we Video interactie begeleiding een aantal keren ingezet in ons gezinshuis. Het is als ondersteuning voor ons als gezinshuisouders. Hoe is onze basiscommunicatie als gezinshuisouders. Heel veel communicatie zie je niet direct en zie je wel als je de video terug kijkt. In ons gezinshuis verlopen sommige contacten met kinderen moeizaam. De communicatie gaat niet altijd vanzelf. De actie moet van mij als gezinshuisvader komen en het kind reageert dan. Video interactie begeleiding helpt je om de positieve interactie te versterken.

Geslaagde interactie zijn momenten van contact of uitwisseling waarbij de mensen positief op elkaar gericht zijn en zich op elkaar afstemmen

Video interactie begeleiding bij plaatsing.

Handig is het bij plaatsing in het gezinshuis. Na een maand is het kind gewend en begint het gewone leven vorm te krijgen. Dan is het handig om met video interactie begeleiding nog een beter beeld te krijgen van het kind en je eigen basiscommunicatie. In ons gezinshuis hebben we gebruik gemaakt van de pilot ‘hechting in beeld’ om ook te kijken waar het kind zit in de hechting. Hiervoor hebben we de bouwstenen van hechting van Truus Bakker gebruikt. 

Mooi middel voor super of intervisie.

Het gebruik van beelden  is een mooi middel om met elkaar als professionals in gesprek te gaan. Wat zie je en waar loop je tegen aan. Wat heb je nog nodig en waar kun je door slim taalgebruik nog meer uit je interactie halen met de kinderen.

Preventief en als smeerolie.

Als gezinshuisvader heb ik gemerkt dat video interactie begeleiding mij veel heeft gebracht. En ook het kijken naar de kinderen. De mogelijkheden zien om ze nog beter te begeleiden. Daarom ben ik een voorstander van video interactie begeleiding. Ik denk zelf dat het een must is en je een beter gezinshuisouder maakt. Ook kan het weer als smeerolie gebruikt worden om positieve interactie op te merken. Net die blik of glimlach die je mist maar op de video wel ziet. Die reactie van het kind op je knipoog of dat grapje wat wel aankomt. Het helpt je om het kind beter te begrijpen en aan te sluiten bij zijn mogelijkheden.

 

Wat is Video-interactiebegeleiding (VIB): ViB wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Er worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de professionele opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken professionals. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.

Foto: Designed by Freepik

Weet je iemand die dit ook moet lezen deel het gerust. En wil je me like op Facebook?

 

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>