6 Handige tips voor een ‘time-out’ plek.

'Time-out' plek in ons gezinshuis
Eén van onze ‘time-out- plekken.

In het AD las ik iets over de vreedzame school. Hier werd gesproken over een ‘time-out’ plek op de basisschool. In ons gezinshuis maken we al jaren gebruik van een ‘time-out’-plek voor de kinderen die dat nodig hebben. Helemaal voor kinderen die door stress snel uit hun raampje gaan.(windows of tolerance) Of in gewoon Nederlands:”die kinderen die snel boos/aggresief worden. Een kort lontje hebben.” Maar over de ‘time-out’ plek moet je goed nadenken en niet alle ruimtes zijn hier voor geschikt. Daarom heb ik 6-punten-lijst gemaakt waar u aan moet denken.

Waarom een ‘time-out’ plek?

Als een kind heel erg boos wordt en dan niet meer aanspreekbaar is voor jou als volwassene. Voor deze kinderen is het goed om op zoek te gaan naar een plek waar hij tot rust kan komen.

Als gezinshuisvader heb ik het volgende al een paar keer mee gemaakt. Een kind wordt, om wat voor reden dan, heel erg boos. Als volwassene loop je ernaartoe en je grijpt in. Je wilt dan direct de boosheid verminderen en het kind weer tot rust brengen. Graag meteen in gesprek gaan om in te schatten wat er gebeurt is en om het op te lossen. Dit heeft niet het gewenste effect op het kind, hij wordt juist bozer en richt zijn agressie dan op jou. Hij voelt zich aangevallen en zijn boosheid wordt steeds groter, tegelijk worden zijn woorden grover en harder en voordat je het weet sta je als twee kemphanen tegenover elkaar.

Terwijl je eerst niks met de situatie te maken had ben je opeens het doelwit van zijn boosheid en agressie geworden. Daarbij komt nog dat jezelf nog lang met die boosheid en onmacht blijft rondlopen.

‘Time-out’ plek
Een ‘time-out’ plek kan helpen om bovenstaande te voorkomen. Het is belangrijk dat je op een rustig moment het doel van een ‘time-out’ plek bespreekt met het kind. De uitleg moet zo zijn dat het niet gaat om de schuldvraag, maar om het kind te helpen. Het is geen strafplek maar een hulpplek.” Het helpt je om weer rustig te worden en aan een oplossing te werken voor het conflict”.

Veel ‘time-out’plekken worden gebruikt als strafplekken met als gevolg dat het kind niet rustig kan worden. Het kind voelt zich op zo’n plek juist afgewezen in plaats van geholpen. De bedoeling is dat het kind zich niet veroordeeld voelt op de ‘time-out’ plek, maar zijn boosheid onder controle krijgt zonder veel verbaal of agressief gedrag. Zodat je dan met hun in gesprek kan gaan waarom hij boos werd. Meestal is het probleem dan al bijna opgelost.

Waar moet je om denken bij het kiezen van een ‘time-out’ plek?

Kies geen afgesloten ruimte maar zorg dat het kind nog onderdeel uitmaakt van het gezin.  Dit is wel een grote valkuil om het kind uit je zicht te plaatsen in een afgesloten ruimte. Maar kinderen hebben veiligheid nodig. Bij boosheid zoeken ze de nabijheid van iemand. Als je ze dan uit het zicht zet gaan ze door of maken ze nog meer geluid. Wij merken dat hun stress niveau dan omhoog gaat en dat dit niet meewerkt om rustig te worden.

Aan de andere kant een plek waar iedereen langs loopt is ook niet handig omdat iemand dan even een opmerking of gebaar kan maken waardoor hij ook weer boos wordt. Al met al kost het creativiteit om de juiste plek te vinden.

Slaapkamer als ‘time-out’ plek is niet altijd handig!

Voor veel kinderen die bij ons wonen is de slaapkamer altijd als strafplek gebruikt. Ze vinden hun slaapkamer maar niks en ze gebruiken het alleen maar om te slapen.  Wij willen graag dat een slaapkamer een veilige plek voor de kinderen wordt. Een plek waar ze zich zelf kunnen en mogen zijn. Soms even lekker terug kunnen trekken. Ook dat ze zelf alleen kunnen spelen met speelgoed. Maar ook hier geldt soms voor dat ze dat niet willen omdat ze graag in je nabijheid willen zijn.

Bij ons in het gezinshuis.

Wij gebruiken verschillende ‘time-out’ plekken. Wij hebben er één bij de voordeur. Hier staat een melkbus voor zijn ‘time-out’. Door de glazen deur kan hij alles nog volgen wat er in het huis gebeurt. Maar een ander kind gaat graag op de trap zitten als hij heel erg boos is. En als hij iets rustiger is geworden gaat hij naar zijn slaapkamer. Na een korte tijd komt hijzelf naar ons toe.  Met hem hebben we ook afgesproken dat hij geen agressief gedrag mag laten zien of mag blijven schelden op zijn ‘time-out’ plek.

Leg op de ‘time-out’ plek een stripboek of iets anders wat hij kan doen dan is hij weer sneller rustig. Zijn brein gaat weer werken en zo komt hij sneller terug in zijn raampje.

6 Handige tips voor een time-out plek.

1. Bespreek met de jongere waarom je een ‘time-out’ plek wilt hebben.
2. Ga samen op zoek naar de juiste ‘time-out’ plek.
3. Leg er een stripboek of iets anders neer wat hij kan doen.
4. Bespreek met de jongeren hoe je hem wilt wijzen dat het verstandig is om naar de ‘time-out’     plek te gaan. Anders heb je de kans dat je in een discussie terecht komt met de jongeren.
5. Spreek met de jongere af wanneer hij weer terug mag, of zelf komt.
6. Bij terugkeer geef hem een compliment dat hij naar de ‘time-out’ plek is gegaan.

Gebruik je deze tips al? Of wilt u nog iets toevoegen!

Ik hoor het graag van je in de reactie hieronder!

Korte Prezi over Windows of Tolerance,

Lees ook: Hoe geef je iemand een kans met PTSS in je gezinshuis?

 

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>