De impact van de netwerken op het dagelijks leven van het pleegkind.

Aan het begin van 2019 wil ik graag stil staan bij het grote netwerk van de kinderen. Wie zijn er betrokken, en waar hebben de kinderen allemaal mee te dealen. Voor mij is het weer goed om bewust te zijn van de plek die de kinderen innemen. Waar wordt er een appèl gedaan op hun  loyaliteit. Wie trekken er allemaal aan hun en waar worden ze mee beïnvloed. Meestal is hun systeem zo groot dat er meerdere opvoed stijlen met elkaar botsen. Dat vraagt wat van het pleegkind en pleegouder.

Netwerk van het kind.
Het pleegkind woont in een pleeggezin en heeft zijn eigen ouders ook nog. Opa’s en Oma’s en neven en nichten. Ze hebben hun eigen broers en zussen, en als zij ook niet meer thuis wonen hun pleegouders.  Ze zitten op school en hebben te maken met de ouders van hun vriendjes. Meestal is er ook nog wel een therapeut bij hen betrokken. Ook zijn er meerdere instanties voor hen verantwoordelijk met allemaal hun eigen wensen en verlangens.

De vraag.
Voor mij is de vraag:’ Hoe ingewikkeld is dit voor het kind en de pleegouder?”.  Hoe kan een kind het beste functioneren bij zoveel bemoeienis, en is het wel mogelijk voor de pleegouders om het kind op te voeden zoals zij dat willen. Wie beïnvloedt hen het meest en wat heeft dat weer voor consequenties voor de plek waar ze nu leven. Wat voor conflicten komen voort uit het feit dat kinderen te maken hebben met verschillende opvoedsystemen? Waar moet ik als pleegouder rekening mee houden bij het opvoeden van deze pleegkinderen.

Normaal gezin.
In een normaal gezin groeien de kinderen op en de basisopvoeding ligt bij hun vader en moeder. De mening van de ouders zijn het belangrijkste in hun jonge leven. Daarna zijn meningen van Meesters en Juffen, vrienden en vriendinnen heel belangrijk. Ze hebben contact met hun families. Ouders van vrienden komen ze tegen op school en de sportclub en zien daar verschillende manieren van opvoeden en leven.

Pleegkind
Maar een pleegkind heeft er nog een heel systeem bij. De mening van het netwerk doet er toe, en het beïnvloed hen. Zijn we ons daarvan wel bewust. Wat is de plek van het systeem van deze kinderen in het leven van de pleegkinderen. Wat heeft het voor invloed op hun leven en hun dagelijks functioneren.

Pleegouder
Als pleegouder is het vaak een ingewikkeld geheel. Andere delen van het systeem kunnen zo’n beroep doen op het pleegkind dat het pleegkind niet meer weet wat hij moet doen. Loyaliteit en hechting hebben een grote invloed en pleegouders hebben hier dagelijks rekening mee te houden.

Voor mij als pleegouder is het weer goed om deze vragen een plek te geven en in gesprek te gaan met ons begeleidingsteam om zo goed mogelijk hierbij aan te sluiten..

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>