Video interactie begeleiding.

Wat is Video-interactiebegeleiding?

Video-interactiebegleiding wordt ingezet in de professionele werksituatie, met name om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Er worden bij video-interactiebegeleiding korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen de opvoeders en kind(eren). Deze worden geanalyseerd en besproken met betrokken ouders. Indien ook de ouders thuis vragen hebben met betrekking tot het functioneren van het kind of hun aanpak van het kind, kunnen ook ouders in de begeleiding worden betrokken. Goed afstemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van het kind is het vertrekpunt, vervolgens wordt er overlegd hoe de volwassenen positief leiding kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind.

Waar ligt de focus op:
– Positieve Interactie tussen pleegouder en pleegkind met als doel een veilige hechtingsrelaties tussen pleegkind en pleegouders.

In gesprekken met de pleegouders kunnen er natuurlijk andere doelen naar boven komen waar we naar kunnen kijken.

Traject:
Begingesprek over de verwachtingen van het filmen.
1e keer filmen in het gezin.
2e keer bespreken van de film en 2e keer filmen.
3e keer bespreken van de film en 3e keer filmen.
In overleg kan er meer/minder gefilmd worden.

Privacy
– Beelden worden alleen getoond aan ouders/pleegouders en supervisors van André Bolks in het leertraject van de Video interactie begeleiding.
– Beelden zijn/blijven eigendom van ouders/pleegouders.
– Er is toestemming nodig voor het filmen van pleegzorgwerker/voogd/ouder.

Wil je graag eerst een gesprek dat kan. Mail naar: andrebolks@live.com

Met vriendelijke groet;
André Bolks.

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>