Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Vandaag heb ik een bijeenkomst gehad over de Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Een bijeenkomst om ons te informeren en samen opzoek te gaan hoe we het in gaan zetten in ons dagelijks werk.  Op de website van de richtlijnenjeugdhulp.nl staat heel veel informatie . Een boeiend geheel waar we als hulpverleners maar ook als ouders en cliënten nog veel aan gaan hebben. 

Met nieuwe ideeën en verplichte kost is het altijd weer de mindset van jezelf wat je ermee gaat doen. Is het bruikbaar en wil ik me open stellen om hier mee te werken. In dit geval is het noodzakelijk en verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Ik zie voordelen om je eigen handelen onder de loep te nemen. Een andere manier van kijken door het gebruik van werkkaarten. Om je hulpverlening samen met de cliënt vorm te geven.

Waarvoor zijn ze er?
Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om jou als professional te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor jouw handelen. Daarmee beslissen jij en je cliënt samen over de best passende hulp.

Waarover gaan ze.

richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Een filmpje om te kijken wat de richtlijnen zijn.

Wat heb ik van vandaag meegenomen!

Gedeelde besluitvorming: Het is zo goed om weer eens bepaald te worden bij het principe van gedeelde besluitvorming. De kinderen die ik help wat zijn hun eigen opvattingen en oplossingen. Wat ervaren zij als problematisch? Waar kun je ze versterken en hun sterke kanten benutten in de situatie waarin ze nu zitten.

Richtlijnen als versterking en niet om de tekorten in kaart te brengen.  Heel vaak kijken we naar wat er tekort is en ga je daarmee aan de slag. Wat mis je bij een kind in ons geval. Wat voor gedrag moet hij/zij nog leren? Wat komen ze tekort in het onderwijsaanbod? Wat hebben ze niet om mee te draaien op een sportvereniging of buurtclubje! Als we dat kunnen omdraaien en de krachten kunnen gebruiken om andere uitdagingen aan te gaan.

Het mooie is dat we zo objectief mogelijk kijken en het kind aan moedigen waar ze goed in zijn en in samenspraak op weg te gaan om de leerpunten te formuleren waar ze mee aan de slag mogen gaan.

vier het leven                                                                 woonkamer

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>