Spel

Belang van spelen

Spel is een belangrijnke taal van kinderen.

In spel kunnen gevoelens worden geuit

En nare ervaringen worden verwerkt.

Spelen maakt kinderen slimmer,

Het stimuleert de ontwikkeling van het brein.

In spel leren kinderen om zich in te leven in anderren.

Sociale vaardigheden worden verbeterd.

Spelen verlaagt stress. Het bevordert

zelfcvertrouwen, motorische vaardigheden,

wilskracht, onderzoekingsdrang, creativiteit en geluk.

Een mooie video gemaakt door Gea Knol

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>