Week van de pleegzorg iets voor u?

Heeft u wel eens nagedacht om pleegouder te worden? Nadenken misschien wel maar ook de mogelijkheden onderzocht!  Wilt u dat eens doen in deze week van de pleegzorg? Toch wil ik u waarschuwen. Het is geen makkelijke beslissing en als je eenmaal pleegouder bent kost het je ook veel. Het is de moeite waard omdat je iets kunt doen voor een kind en je leert veel over jezelf. Nou wie wil dat nou niet. Hieronder voorbeelden van verschillende mogelijkheden.

Pleegkind
Pleegkinderen zijn kinderen tussen de 0 en 18 jaar die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat hun ouders relationele-, psychische- of verslavingsproblemen hebben. Of soms hebben kinderen zelf gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of een beperking. Een kind wordt in elk geval niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er iets ernstigs aan de hand. De beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen, ligt bij de gemeente of bij de kinderrechter.

Soms rol je er gewoon in als er in je naaste omgeving een opvangplek nodig is.  Daarnaast hoef je er  niet direct vol in te gaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om eens aan het pleegzorg traject te wennen. Je kunt kiezen voor een weekend tot een paar maanden.

Netwerkpleegzorg
Een pleegzorgorganisatie zoekt in eerste instantie naar pleegouders in de directe omgeving van het kind, bijvoorbeeld grootouders, buren of bekenden. Dat noemen we netwerkpleegzorg, een vorm van opvang die het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft. Als er in het netwerk geen pleegouders beschikbaar zijn, worden er pleegouders in het bestand van een pleegzorgorganisatie gezocht.

Weekendpleegzorg
Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een regelmatige rustperiode. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Deze vorm van pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen in leefgroepen, zodat ze af en toe een normale gezinssituatie meemaken. Een pleegkind brengt in geval van weekendpleegzorg een of meerdere weekenden per maand door bij een pleeggezin en draait daar gewoon mee met de dagelijkse bezigheden.

Vakantiepleegzorg
Soms zijn (pleeg)ouders en het kind gebaat bij een rustperiode of kan een kind in vakanties niet terecht bij ouders, familie of vrienden. Plaatsing in een vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Een kind kan dan één of meerdere vakanties met het pleeggezin doorbrengen.

Crisisopvang
Als een kind plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan het in een crisispleeggezin worden opgevangen. In een periode van een paar dagen tot vier weken wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing is. Als er meer tijd nodig is voor een kind, kan gekozen worden voor pleegzorg voor kortere tijd. De duur kan variëren van enkele maanden tot jaren.

Gezinshuis
In een gezinshuis wonen een aantal pleegkinderen bij professionele gezinshuisouders, die in dienst zijn van een jeugdhulporganisatie. Een gezinshuis lijkt in woonvorm op een gewoon pleeggezin, maar in tegenstelling tot pleegouders zijn gezinshuisouders zelf verantwoordelijk voor rapportages, een plan van aanpak, en bijvoorbeeld aanwezigheid bij evaluaties.

Langdurige pleegzorg
Het doel van pleegzorg is in eerste instantie dat ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen, maar het kan zijn dat een kind voor langere tijd bij een pleeggezin geplaatst wordt. Pleegzorg wil continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor een kind creëren en dan kan het voor een kind beter zijn om tot volwassenheid bij pleegouders op te groeien.

Kan iedereen zomaar pleegouder worden?

Pleegouder
Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben en ook culturele achtergrond maakt geen verschil. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. Je moet in staat zijn om de zorg te bieden die een kind nodig heeft. 

Buurtgezin
Maar je kunt ook als gezin iets betekenen voor andere gezinnen in je buurt. Dit voorkomt soms dat kinderen in de pleegzorg terecht komen.

Denk er eens over na, sta er eens bij stil. Pleegzorg is een mooi gebaar, je leert er  veel van en het is hard nodig. Daarom als je er over nadenkt zoek een vorm die bij je past. En ben je er niet zeker van? Ga eens praten met iemand die met pleegzorg te maken heeft. Bij ons in het gezinshuis ben je altijd welkom.

Nieuw tijdschrift

Gezocht: een ander thuis
De eerste editie van BIJ ONS is een online magazine, dat is gelanceerd op de eerste dag van de Week van de Pleegzorg. Dit nummer heeft als thema ‘Gezocht: een ander thuis’ en haakt in op het tekort aan pleegouders.

Werving en behoud
Nadrukkelijker dan voorheen gaat het vernieuwde tijdschrift over werving en behoud van pleegouders en gezinshuisouders. Kiezen voor pleegzorg is een ingrijpende beslissing. BIJ ONS wil pleegouders en gezinshuisouders toerusten met informatie om tot een goed besluit te komen. Daarnaast richt het tijdschrift zich op ondersteuning en deskundigheidsbevordering van mensen die dagelijks een thuis bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.

Klik hier om te lezen

 

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>