Cirkel van invloed een welkome aanvulling voor je gezinshuis.

Afgelopen week hoorde ik een interview op de radio. Het ging over grenzen stellen. De interviewer haalde de cirkel van invloed en betrokkenheid erbij. Dat je soms wel invloed hebt op je omgeving maar dat sommige besluiten je wel raken maar waar je geen invloed op hebt. Er schoten meteen een aantal voorbeelden bij mij door het hoofd. Voorbeelden uit ons gezin. Het werk wat we doen en het leven in een gezinshuis. Keuzes die anderen maken die invloed hebben op mijn gezinsleven. De kinderen in mijn huis en de loyaliteit naar de verschillende partijen.

De cirkel van invloed en betrokkenheid van Stephen R. Covey gebruik je om te kijken wat voor situatie je kunt veranderen of wat je niet kunt beïnvloeden. Elke dag maak je keuzes. De ene keer heb je invloed en de andere keer heb je er geen invloed op maar raakt het je wel.

Zo is het elke ochtend nog donker als de meeste kinderen naar school gaan. En dat kun je niet veranderen. Wel heb je invloed hoe je naar school gaat. Dat de lichten op je fiets goed doen en je eventueel met anderen mee kunt fietsen.

Als gezinshuisouder heb je te maken met het hele systeem van een kind die in je huis woont. Je hebt geen invloed hoe en wat het systeem doet. Wel kun je met alle betrokkene zo goed mogelijke afspraken maken. Dit kan de werkdruk en stress nivo van de gezinshuisouder verlagen maar ook het stress nivo van het kind.

In de cirkel van betrokkenheid zie je twee cirkels. De buitenste is de cirkel van betrokkenheid. We zijn betrokken bij heel veel verschillende dingen; denk aan familie, school, werk, politieke invloeden, oorlog en ga zo maar door. In deze cirkel staan zaken die ons bezig houden of waar we betrokken bij zijn maar geen invloed op kunnen uitoefenen. We maken ons er wel druk om, het raakt ons maar het levert weinig op. En dit kan ons veel energie kosten, zowel positief als negatief.

In de cirkel van invloed zie je waar je wel invloed op hebt. Wat voor situatie je wel kunt beïnvloeden en waar je zeggenschap op hebt. Waar je blij van wordt en waardoor je minder stress ervaart. Het gaat hier om plannen, je eigen gedrag, doelen of collega’s.

Gezinshuis

In ons gezinshuis zien we vaak kinderen die in de buitenste cirkel zitten. Of ze denken dat ze op veel situaties geen grip hebben. Dat ze geen invloed hebben op hun leven en dat het hen allemaal overkomt. Het leuke is dat we ze mogen begeleiden en hen laten zien dat ze wel degelijk invloed uit kunnen oefenen. Door vragen te stellen en met hen opzoek te gaan wat zij willen. En met alle betrokkenen opzoek te gaan naar hun wensen en behoeften.

Paar voorbeelden:

  • Eén van de kinderen wil graag zijn broertjes en zusjes vaker zien. Hij wacht nu af en zegt: de voogd heeft bepaald…… maar in het gesprek met hem komen we erachter dat hij ook initiatief kan nemen. En dan kan het zomaar geregeld worden dat hij vaker op bezoek kan.
  • Hoe vaak wij niet horen dat de voogden alles voor hen beslissen en dat ze nooit zelf een keuze kunnen maken. Dat ze pas kunnen leven als ze 18 jaar zijn en van de voogden af zijn. Als gezinshuisouders kun je dan in gesprekken met het kind laten zien dat ze heel veel invloed nu al hebben. Dat er veel voor hun beslist wordt maar dat ze hier wel wat in kunnen betekenen.
  • Elke keer als er iemand van het netwerk komt kan je kind het allemaal over zich heen laten komen. Maar dat gaat dan gepaard met veel stress en onzekerheid. Dit gebeurde te vaak. Tot dat het kind zelf bepaalde wat hij wilde doen met zijn netwerk. Spelletjes klaarzette en een stukje regie pakte. Dit gaf meteen een heel stuk minder stress.

Eigen leven
Maar ook in je eigen leven heb je gebieden waar je de cirkel van invloed groter kan maken. Het is goed om je eigen gedrag onder de loep te nemen. Wat roept mijn eigen gedrag op en wat voor invloed heb je daarin?  Maar ook wat zijn je toekomstplannen! Wat wil je en wat kun je. Je eigen regie vergroten. Waardoor je meer rust krijgt. De kunst is om je te richten op zaken waar je invloed op hebt, zodat je verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag kan stimuleren

Over de auteur

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>