Triangulatie in je gezinshuis.

In ons gezinshuis kijken we als ouders elkaar regelmatig aan en vragen ons af: “Hoe zijn we nu weer in deze situatie beland?”. Dat we ruzie hebben als gezinshuisouders en we denken:”Hoe begon deze ruzie eigenlijk?”.  In de meeste gevallen gaat…

Lekkere maaltijden in het gezinshuis

Elke dag staat het weer op het programma; Eten koken. Het is zo normaal voor iedereen dat we eten! Ik heb nog niet vaak de vraag gehoord:’ Waarom kook je weer vanavond?”. Nee, niemand komt naar mij toe en zegt:…

Pick your fights

Er zijn van die dagen, in je gezinshuis, dat je het gevoel krijgt dat je alleen maar in een conflict zit met een kind. Als je elkaar tegenkomt dan is er altijd wel wat waar je ruzie om kunt maken.…

6 Handige tips voor een ’time-out’ plek.

In het AD las ik iets over de vreedzame school. Hier werd gesproken over een ‘time-out’ plek op de basisschool. In ons gezinshuis maken we al jaren gebruik van een ‘time-out’-plek voor de kinderen die dat nodig hebben. Helemaal voor kinderen…

Wat is een gezinshuis?

Op de website van het Leger des Heils staat: ‘Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen tussen de 2 en 18 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, worden…